Freaky’s birthday – 2/11/2014 – Photos: French Tinman